نشانه هایی که می فرمایید احتمالا مربوط به “اختلال اضطراب جدایی” است که البته بارها در کانال به آن پرداخته شده است و بسیار ضروری است که هر چه سریعتر به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و این مشکل فرزندتان را حل و فصل نمایید چون با نشستن در مدرسه و کارهای اینچنینی ضمن افزایش سن این مشکل تشدید می شود و در زمان دبستان گرفتاریهای زیادی برایتان به وجود خواهد آمد. اما با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی نتیجه خواهید گرفت و مشکل حل خواهد شد. حتما و ضرورتا پیگیر باشید.

ما را به دیگران معرفی کنید!