احتمالا به خاطر بازی هست و یا فعالیتی که می کند یعنی ترجیح میدهد که بازیش را انجام دهد و دستشوییش را نگه دارد برای بعد، چون فعالیت یا بازی برایش جذاب تر است . شما باید حتما این مساله را تنظیم کنید و هر چند مدت یکبار طبق ساعت به دستشویی ببریدش تا به مرور زمان درست شود یعنی منتظر نباشید او بگوید . شما تنظیم کنید و مرتب ببریدش. اگر دستش را در بینی اش برد سریع بگویید دستتکثیف شد و در دستشویی بشویید و یا از اسپری ها ی ضد عفونی کننده روی دستش بزنید تا به مرور زمان ترک کند.

ما را به دیگران معرفی کنید!