به هرحال داشتن دو قلو و یک فرزند بزرگتر کار سختی است و مستلزم مشارکت و همدلی شما با ایشان است و با توجه به عصبانی شدن های پی در پی شاید کمی فشار و مسئولیت ایشان زیاد و خارج از ظرفیت تحملشان است . بهتر است حتما از کمک یک مشاور استفاده کنید.در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!