با توجه به اشکالاتی که میفرمایید مراجعه حضوری شما لازم است. استفاده از مشاوره فرزند پروری برای خود شما بسیار واجب است و فرزندتون هم بهتر است در یک مرکز کاردرمانی کودکان حتما ارزیابی شود ممکن است فاکتورهای توجهی و حتی اشکالات اضطرابی داشته باشد که پس از ارزیابی کامل و استفاده از مداخلات کاردرمانی مشکلاتش حل و فصل خواهد شد. البته مشروط بر اینکه رفتار شما نیز با استفاده از جلسات فرزند پروری تصحیح شود و همینطور هماهنگی شما و پدر با یکدیگر. تحت هیچ شرایطی و هرگز و هرگز و هرگز نباید به فرزندانمان بگوییم که دوستشان نداریم این مصداق بارز ظلم و کودک آزاری است کمی رعایت بفرمایید و خویشتن دار باشید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!