اشکالات رفتاری یک مساله کاملا دو سویه است ، در یک سمت کودک و در سمت دیگر شما به عنوان والدین ، عامل ایجاد و بروز مشکلات رفتاری هستید و از این جهت بسیار ضروری است که از جلسه مشاوره فرزند پروری استفاده کنید تا شیوه برخورد هم خود شما و هم اطرافیان اصلاح شود. ضمن اینکه ارزیابی کامل کودک هم در این زمینه می تواند کمک کننده باشد تا چنانچه اشکالاتی وجود دارد در خلال جلسات کاردرمانی و در اشکال بازی درمانی و … اصلاح شود. با تعیین وقت قبلی می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!