ما کاردرمانگران کوشا هستیم . کاردرمانی کوشا و آدرس کانالمون @koushaclinic هست که در کانال نوردیده معرفی شده ایم. بدغذایی که منجر به لاغر شدن کودکان و تغییرات جسمی در آنها می شود حتما و حتما در قدم اول، می بایست با پزشک اطفال چک شود. ممکن است ریشه این مساله جسمی باشد. پیگیری نمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!