در کانال در خصوص نحوه مدیریت و کنترل و تعدیل حسادت فرزندان بارها مطالبی منتشر کرده ایم حتما مطالعه کنید و از آن راهکارها استفاده کنید چون قطعا جواب می گیرید ولی اگر جواب نگرفتید لازم است فرزندتان در یک مرکز کاردرمانی به صورت جامع ارزیابی شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!