خب فرزندتون تاخیر کلامی داره و چون در بیان خواسته هاش ناتوان هست مجبور به جیغ زدن میشود تا دیده و شنیده شود بنابراین حتما به گفتاردرمانگر مراجعه نمایید و این مشکل را حل کنید چون مطمئن باشید که فرزند شما از شما خیلی بیشتر اذیت می شود. در صورت امکان و تمایل با تعیین وقت قبلی می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!