گاهی اوقات مقاومت بیش از حد کودکان برای انجام تکالیف ریشه در اشکالات عملکردی آنها دارد ، یعنی ممکن است در مهارتهای پردازشی ، توجهی، دقت و حافظه و یا حتی هماهنگی ها اشکالاتی وجود داشته باشد که باعث خستگی و بی رغبتی نسبت به انجام تکالیف می شود و یا حتی ممکن است اشکالات رفتاری وجود داشته باشد مثل عدم دستور پذیری و قانونمندی و پایین بودن تحمل کاری کودک که برای شناسایی همه این موارد ، ارزیابی جامع کاردرمانی ضروری است. بنابراین می بایست به مراکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی) مراجعه و فرزندتون رو به صورت جامع ارزیابی کنید تا با شناسایی ریشه اشکالات اقدامات و یا مداخلات درمانی مورد نیاز تعیین و اشکالات حل و فصل شود. اگر تهران هستید می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!