ممکنه فرزند شما مشکل حسی داشته باشه چون نگران تغییر شکل لبش هستید حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و پس از ارزیابی مشخص خواهد شد که مشکل حسی است که اگر آنطور باشد درمان می شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!