با توجه به نشانه هایی که می فرمایید که اصلا هم طبیعی نیست حتما با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان فرزندتون را کامل ارزیابی بفرمایید تا علت مشکلاتش شناسایی و درمان شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •