علایم اضطرابی و پرخاشگری داره که از این جهت ضروری است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان به طور کامل ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود. تعلل نکنید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!