با توجه به نشانه هایی که میفرمایید حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و فرزندتان را به صورت کامل ارزیابی نمایید تا اشکالات مشخص و راهکارهای تخصصی جهت رفع مشکل به شما ارائه شود و با توجه به سن فرزندتان اصلا در این مساله تعلل نفرمایید. در صورت تمایل و امکان ، می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!