در کانال در خصوص نحوه نوشتن تکالیف و لزوم برنامه ریزی برای کودکان به کرات مطلب منتشر شده است لطفا مطالعه بفرمایید. ضمن اینکه فرزند شما کلاس اول است و قطعا باید کمکش کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!