اولا شما باید در قالب بازی و با مشارکت او نظم و ترتیب را یادش دهید فرزند شما هنوز خیلی کوچک است برای اینکه یک بانوی منظم باشد و اصلا هم نباید به او تذکر دهید بسیار بسیار اشتباه است . با بازی و کمک کم کم به او آموزش دهید و البته سوالات مشابهی که در این زمینه پرسیده شده است را مطالعه بفرمایید البته در سنین کمی بالاتر قضیه تا حدودی متفاوت می شود حتما مطالعه کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!