شما حتما باید به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید و فرزند شما کامل ارزیابی شود تا با ریشه یابی اشکالات مداخلات کاردرمانی و یا احتمالا بازی درمانی را برای حل مشکلات آغاز کنید و به هیچ عنوان تعلل نفرمایید چون با افزایش سن مشکلات هم بزرگتر خواهد شد.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!