با توجه به اینکه کلاس اول هست قطعا برای انجام تکالیف باید کمکش کنید تا رفته رفته خودش یاد بگیرد و انجام دهد بنابراین این مساله کاملا طبیعیه و کمک شما در این مقطع لازمه، مگر اینکه مشکل یادگیری داشته باشد که در آنصورت نیاز به ارزیابی جامع کاردرمانی دارد. اما در مورد بی نظمی و شلختگی این شما هستید که می توانید با ایجاد برنامه و نظم و قانون در اشکالی که برایش جذاب هم باشد این مساله را حل کنید ، از مطالب کانال که به کرات در این باب گفته شده است استفاده کنید مخصوصا “بازی برنامه ریزی “.

ما را به دیگران معرفی کنید!