اول اینکه به هیچ عنوان اجازه دیدن فیلم ها و صحنه های ترسناک و خشن را تا مدتی به او ندهید و نگذارید ببیند. در قدم بعد با استفاده از فیلمها و یا عکسهایی که در اینترنت هست نحوه گریم بازیگران و یا پشت صحنه بعضی فیلمهای کودکان را به او نشان دهید یا مثلا می توانید به مراکزی که صورت کودکان را به صورت بازی رنگ آمیزی می کنند بروید تا ببیند که تغییر چهره چگونه است مثلا ماسک ها و گلاه گیس ها و مسائلی از این قبیل را به او نشان دهید و توضیح دهید که در فیلمها چگونه بازیگران تغییر چهره می دهند که جالب تر شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!