این شکل از صحبت کردن را احتمالا از محیط یاد گرفته است و به علت توجه گرفتن از شما در او تشدید شده است. نباید به این شیوه صحبت کردن او توجه نشان دهید و می توانید بگویید “من متوجه نمیشوم و یا نشنیدم” تا کم کم این وضعیت اصلاح شود. الگوی گفتاری مناسبی برای او باشید. در مورد نقاشی: بعضی مواقع کودکان به علت اشکالات توجهی و یا ضعف در مهارتهای حرکتی و دست ورزی و … امتناع می کنند حتی ممکن است شیوه مداد گرفتن هم اشکال داشته باشد که می بایست ارزیابی شده و اشکال اصلی شناسایی و حل و فصل شود. به مراکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی) مراجعه و فرزندتون رو به صورت جامع ارزیابی کنید تا با شناسایی ریشه اشکالات اقدامات و یا مداخلات درمانی مورد نیاز تعیین و اشکالات حل و فصل شود. اگر تهران هستید می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!