تنها مشکل فرزند شما همینه؟ اگر اینگونه است که باید با پزشک متخصصش مشورت کنید اما اگر اشکالات رشدی دیگری هم دارد می بایست با مراجعه به مراکز کاردرمانی به طور کامل ارزیابی شود تا با استفاده از مداخلات کاردرمانی وضعیت بهبود یابد . در صورت تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!