چون زدن برایش عادت شده و جیغ می زند و شما هم در این برهه عملا نمی توانید کاری از پیش ببرید حتما به یک مر کز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید و فرزندتون را کامل ارزیابی کنید شاید لازم باشد از مداخلات بازی درمانی و … برای حل این مساله استفاده کنید ولی حتما پیگیر باشید نتیجه خواهید گرفت زمان را از دست ندهید و تا قبل از ورود به مدرسه این مشکلات را از طریقی که گفتم حل نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!