حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید مشکلات فرزند شما با استفاده از مداخلات کاردرمانی و در اشکال بازی درمانی ، موسیقی درمانی و … قطعا حل و فصل خواهد شد . البته به شرطی که محیط هم همراه و همگام با فرایند درمان اصلاح شود. از این جهت بهتر است شما و پدر نیز از جلسه مشاوره فرزند پروری استفاده بفرمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!