اگر قبل از تولد دوقلوها پرخاشگر و تندخو بوده است که حتما می بایست به مراکز کاردرمانی مراجعه و ارزیابی شود تا مشکلات ریشه یابی و حل و فصل شود اما اگر بعد از تولد آنها اینچنین شده است لطفا مجددا راهکارهای مدیریت حسادت فرزندان بزرگتر را در کانال مطالعه بفرمایید و به او احساس امنیت ، مسئولیت و اهمیت بیشتری بدهید.

ما را به دیگران معرفی کنید!