اولا که فرایند گفتاردرمانی را باید ادامه بدهید والا مشکل تشدید می شود اما ممکن است که مشکلات رفتاری و اضطرابی و هیجانی که دارد به این مساله دامن می زند بنابراین بهتر است ابتدا در یک مرکز کاردرمانی کامل ارزیابی شود تا سایر اشکالات در خلال جلسات بازی درمانی و یا موسیقی درمانی و … حل و فصل شود حتما پیگیر باشید چون با افزایش سن مشکلات بزرگتر و حل آنها سخت تر خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230