حتما محیط دچار اشکالاتی هست ( مثلا فحش ها را از محیط شنیده است و … )، در کنار حل مشکلات محیط ضروری است با توجه به نشانه هایی که میفرمایید به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و فرزندتان را به طور کامل ارزیابی نمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!