راهکار موقت این هست که شما ازش بخواین وسایلی را که آورده مجددا به فردی که مال اوست تحویل دهد و مثلا بگوید “ببخشید این وسیله رو من اشتباهی برداشتم” و حتما این کار رو بخواین که انجام بده ضمن اینکه به خاطر این مساله جریمه اش کنید . جریمه هم به معنی تنبیه بدنی و داد و فریاد نیست بلکه به معنی محرومیت از چیزهایی که دوست دارد و یا امکاناتی که دارد مثلا یک هفته عابر بانکش را ازش بگیرید تا متوجه حساسیت و نادرست بودن عملی که انجام میدهد شود. حصول اطمینان پیدا کنید که او وسیله را حتما بازگردانده است با فرزندتان رفیق باشید تا با شما صداقت بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه دادن امکانات بسیار زیاد و بیش از حد سن و ظرفیت کودکان، هم گاهی خود منشا بسیاری از مشکلات می شود (مثل همین که داشتن عابر بانک برای دختر دوازده ساله واقعا ضرورتی ندارد و حتی ممکن است برایش خطراتی هم ایجاد کند). و اما راهکاراصلی این است که شما به یک مرکز کاردرمانی مراجعه نمایید و فرزندتان را به صورت جامع ارزیابی کنید تا از این طریق ریشه اصلی مشکل شناسایی شده و در صورت لزوم با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی این مشکل حل و فصل شود چون تداوم آن اصلا خوب نیست.

ما را به دیگران معرفی کنید!