تا حدود زیادی رفتارهای نمایشی دارد مخصوصا که احتمالا از همه لجبازی ها و کارهای برعکسی که انجام می دهد توجه مثبت گرفته است و در قالب این نقش فرو رفته است کمی بی توجه باشید اگر با بی توجهی مساله حل نشد حتما به کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و از مداخلات بازی درمانی و … برای رفع اشکال بهره ببرید. مطالب کانال در خصوص لجبازی کودکان را حتما مطالعه بفرمایید . در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!