زمان تولد فرزند دوم شما، متاسفانه زمان حساسی برای دخترتون بوده و از این جهت آسیب دیده است. قطعا مشکلات اضطرابی در وی به وجود آمده و رفته رفته افزایش پیدا کرده و هم اکنون به صورت نافرمانی و داد و فریاد و عدم دستورپذیری نمود پیدا کرده است . بدتر اینکه تداوم این اشکالات و عدم رسیدگی به آنها قطعا بر سایر وجوه عملکردی وی تاثیر خواهد گذاشت و با افزایش سن تشدید خواهد شد. ضروری است فرزندتان را به یک مرکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی) ببرید و در آنجا پس از یک ارزیابی جامع از مداخلات درمانی پیشنهادی که خب ممکن است بازی درمانی، موسیقی درمانی و یا سایر اشکالات کاردرمانی باشد استفاده کنید تا مشکلش حل شود. در صورت عدم رسیدگی قطعا علایم اضطرابی و یا پرخاشگری تشدید خواهد شد حتما رسیدگی نمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!