پیش دبستانی بهترین گزینه برای قانونمند شدن و آمادگی برای ورود به دبستان است اینکه دو روز می رود عجیب است هر روز باید به پیش دبستانی برود تا قانون پذیر شود. البته شاید سوالتان را کامل مطرح نکرده اید و مشکلات دیگری هم وجود دارد به هر حال باید کامل در پیش دبستانی حضور داشته باشد. مخصوصا که مستعد بی نظمی هم هست.

ما را به دیگران معرفی کنید!