در وهله اول به پزشک مراجعه کنید شاید مشکل جسمی نظیر عفونت، زخم و یا حساسیت نسبت به پوشاکی که استفاده می کند وجود داشته باشد. اگر اکی بود خب قطعا این عمل فرزند شما ریشه های اضطرابی دارد و ضروری است با مراجعه به مرکز کاردرمانی کودکان از مداخلات بازی درمانی و … استفاده کنید تا مشکل رفته رفته حل شود اما حنما پیگیر باشید تا فرزندتان آسیب نبیند. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!