به بازی سایه ها حتما ادامه بدین مخصوصا سایه بازی روی دیوار و سعی کنید اشکال بامزه ای را همراه با قصه و بازی و خنده برایش در دیوار درست کنید و به او هم یاد دهید و همچنین با رنگهای انگشتی می توانید روی کاشیهای حمام نقاشی کنید چون روند رو به بهبود است جای نگرانی نیست مگر اینکه مجددا برگشت داشته باشد که انشالا اینطور نخواهد شد.

ما را به دیگران معرفی کنید!