فرزند کوچک شما اشکالات رفتاری دارد که محرز است و بهترین راهکار این است که با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شده و از مداخلات کاردرمانی که به شما توصیه می شود استفاده نمایید. ضمن اینکه روشهای فرزند پروری شما هم نیاز به تغییر و اصلاح دارد همین قلدری فرزند کوچکتر ریشه در رفتارهای نادرست شما و احتمالا حمایتهای بیش از حد و عدم رعایت توازن در توجه یکسان به کودکانتان دارد. می توانید از مشاوره تلفنی فرزند پروری کوشا در این زمینه کمک بگیرید. به مراکز کاردرمانی کودکان (با مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی) مراجعه و فرزندتون رو به صورت جامع ارزیابی کنید تا با شناسایی ریشه اشکالات اقدامات و یا مداخلات درمانی مورد نیاز تعیین و اشکالات حل و فصل شود. اگر تهران هستید می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 02188919230

ما را به دیگران معرفی کنید!