فرزندتون را به یک مرکز کاردرمانی کودکان ببرید و ارزیابی بشه چون احتمالا اشکالات رفتاری داره که لازمه از مداخلات کاردرمانی برای بهبودش استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •