چون درسش خوبه قطعا مشکل تمرکز ندارد. اما احتمالا اشکالات رفتاری ، اضطرابی و ارتباطی حتما باید چک شود. بهتر است با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان به صورت کامل ارزیابی شود تا با ریشه یابی و علت یابی راهکار حل مشکل به شما ارائه گردد. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!