با توجه به سن فرزندتون و اینکه جیغ زدنها تکرار شونده است و شما توانایی کنترل آن را ندارید ضروری است به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه نمایید تا فرزندتان به طور کامل بررسی شود ممکن است دلایل جسمی داشته باشد که خب کودک قادر به بیان آن نیست و لازم است دقیقا بررسی شود. در صورتیکه مشکلی از لحاظ جسمی وجود نداشت و نتایج کاملا نرمال بود سپس به مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و فرزندتان را ارزیابی تا سایر ابعاد و مشکلات احتمالی مشخص و با مداخلات کاردرمانی حل و فصل شود. حتما پیگیر باشید چون اول از همه این جیغ زدنها برای خود کودک آسیبهایی در پی خواهد داشت.

ما را به دیگران معرفی کنید!