دروغگویی در این سن چندین وجه دارد یا به علت سخت گیریهای بیش از حد شماست، یا برای توجه بیشتر گرفتن از والدین است ، یا می تواند ناشی از وجود اشکالات ارتباطی و اعتماد به نفس در فرزندتان باشد. اما با توجه به اینکه می فرمایید بحثهای توجهی هم اشکال دارد، بهتر است که با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی شود و فاکتورهای توجهی و سایر اشکالات بررسی و حل و فصل گردد. البته در این سن بهتر است حتما سریعا اقدام کنید چون تداوم اشکالات منجر به بزرگتر شدن و لاینحل شدن آنها خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!