با توجه به علایم که البته بارها در کانال نیز در این خصوص مطالبی گذاشته شده است ، فرزند شما اضطراب جدایی دارد که باید درمان شود مخصوصا که چیزی به مدرسه رفتنش نمانده است . حتما با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان این مشکل را پیگیری و درمان کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!