سلام می بایست به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و فرزند شما به طور کامل ارزیابی شود . پس از آن علل اصلی اشکالات ریشه یابی میشود و به شما خواهند گفت برای حل و فصل مشکل چه باید بکنید. در صورت تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!