شما هم با او راحت باشید، فعالیتهای مشترکی با هم برنامه ریزی کنید، گردش، بازی حتی آشپزی و کارهایی که براش جالبه رو با هم انجام بدین ازش در کارهاتون کمک بگیرید و در مسائل و تصمیم گیریها او را هم مشارکت دهید، بعضی مواقع باهاش درد دل کنید و ازش بخواین که بهتون مشورت بده (البته نه در مورد همسرتون) و …. موفق باشید.

ما را به دیگران معرفی کنید!