حتما در وهله اول به یک متخصص اطفال و یا مغز و اعصاب کودکان مراجعه کنید ممکن است گیرنده های درد کودک سطحی بوده و واقعا اذیت می شود. اگر همه چیز اکی باشد شاید این رفتارها نمایشی برای جلب توجه و حمایت بیشتر شما باشد که آنوقت بهتر است کمی رفتارتان را با او تصحیح کنید. البته سوالتون خیلی کلی مطرح شده ولی حتما نزد دکتر چک شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!