چرا تا الان اقدام نکردید چون سال دیگه وارد مقطع متوسطه می شود و در آن مقطع احتمالا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بهتر است از کمک مشاور در این زمینه استفاده کنید .در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!