البته شما به صورت خیلی نامحسوس می توانید کنترل کنید ولی نه در این سن! بهتر است حتما از یک مشاور کمک بگیرید به علت رفتارهای نادرستی که داشته اید فاصله شما و فرزندانتام کمی عمیق شده است حتما از کمک مشاور بهره بگیرید.در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!