مشکل خاصی نیست با توجه به سنش ، رفته رفته این عادت کم خواهد شد در طول روز به جای پستونک از بعضی میوه ها و یا خوراکیهایی که برایش دلچسب است استفاده کنید و البته شبها گاهی برایش آواز بخوانید و پستونک را دربیاورید ببینید چه واکنشی نشان می دهد . کلا سخت نگیرید مساله حادی نیست.

ما را به دیگران معرفی کنید!