در قدم اول حتما به پزشک اطفال مراجعه کنید شاید عفونت و یا زخمی وجود داشته باشد که مستلزم درمان است و از دید شما پنهان مانده است و یا حتی وجود آلرژی و حساسیت نسبت به پوشاکی که استفاده می کند. اگر همه چیز اکی بود به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه بفرمایید تا فرزندتان ارزیابی شود ممکن است مشکلات حسی داشته باشد که البته با مداخلات منظم کاردرمانی حل و فصل میشود اما مهمترین مساله حصول اطمینان از سلامت جسمی اوست و تعلل نکنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!