فرزند شما مشکلات اضطرابی دارد و همین مشکلات بخشی در لکنت زبان و بخشی در تحریک ناخودآگاه اندام جنسی بروز پیدا کرده است که البته با افزایش سن ممکن است رفتارهای دیگری نیز به این مسائل اضافه شود. شما قطعا می بایست به یک مرکز کاردمانی کودکان مراجعه نمایید و پس از ارزیابی کامل و ریشه یابی مشکلات احتمالا نیاز به مداخلات کاردرمانی در قالب جلسات بازی درمانی و حتما نیاز به جلسات گفتاردرمانی خواهد داشت . اگر تهران هستید و بعد مسافت ندارید می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید و در غیر اینصورت به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و مشکل فرزندتان را حل و فصل کنید. جای نگرانی نیست چون در سن خوبی متوجه شده اید و هرچه سریعتر پیگیری نمایید سریعتر هم نتیجه خواهید گرفت.

ما را به دیگران معرفی کنید!