می بایست حتما به یک مشاور روانشناس مراجعه نمایید و از طریق تخصصی این مشکل را حل و فصل کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!