در کانال در خصوص اینکه چگونه نوشتن تکلیف را به یک بازی برای کودکتان تبدیل کنید و یک فعالیت جذاب شود مطالبی گذاشته شده لطفا مطالعه بفرمایید و استفاده کنید. اما اینکه خسته است ممکن است به دلیل این باشد که کلاسهای خارج از برنامه زیادی می رود و اگر اینطور نیست احتمالا دچار مسائل اضطرابی و بی انگیزیگی و بحثهای رفتاری است. به هر حال روشهای منتشر شده در کانال را امتحان کنید اگر جواب نگرفتید با مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان و ارزیابی فرزندتان علل اصلی مشکل شناسایی و راهکارهای بهبود به شما ارائه خواهد شد. در صورت امکان و تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919130

ما را به دیگران معرفی کنید!