این مساله عجیبی نیست احتمالا این کار را عینا در مطب دکتر دیده و حالا تقلید می کند . لطفا اصلا نسبت به این مساله حساسیت نشان ندهید چون شناسایی اندام بدن هم یک مرحله مهم در رشد کودکان است. می توانید برایش اسباب بازیهای پلاستیکی دکتر بازی مثل گوشی و یا ابزاری که داخل گوش را نگاه می کنند بخرید و در بازی به اون نشان دهید که دکترها گوش و چشم مریض را معاینه می کنند و صدای قلبش را می شنوند.

ما را به دیگران معرفی کنید!