وقتی پزشک متخصص ارجاع داده حتما و ضرورتا باید استفاده کنید هزینه هایتان را اولویت بندی کنید هیچ چیز به اندازه سلامت فرزند شما مهم نیست شاید گاهی باید از برخی چیزها به خاطر مسائل مهمتری بگذریم . عدم درمان اشکالات را عمیق تر و گرفتاریهای بیشتری برای شما در پی خواهد داشت. هر چند اصلا تخصصی نیست ولی به کرات در کانال تمرینها و بازیهای مخصوص بهبود توجه و تمرکز گذاشته شده است مطالعه بفرمایید ولی هرگز جای کاردرمانی را نخواهد گرفت.

ما را به دیگران معرفی کنید!