مطالبی که در خصوص دروغگویی کودکان در کانال منتشر شده است را حتما مطالعه بفرمایید . گاهی برای شما دروغ است و برای او به آن مفهومی که شما می دانید دروغ محسوب نمی شود. از کلمه تو دروغگویی اصلا استفاده نکنید .

ما را به دیگران معرفی کنید!